Newsletter

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť BOLIX S.A. – majiteľ značky Soltherm, so sídlom v meste Żywiec, 34-300, ul. Stolarska 8; tel.: +48 33 475 06 00, v ktorej bol určený inšpektor pre ochranu osobných údajov... zobraziť viac »