Vlastnosti

  • pre ručnú a strojovú aplikáciu
  • veľmi dobré samonivelizačné vlastnosti
  • vhodná pre podlahové vykurovanie

Technické údaje

Teplota nanášania: od +5°C do +25°C
Teplota podkladu: od +5°C do +25°C
Spotreba cca 1,60 kg/m2 na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Zmiešavací pomer: 4,75 - 5,00 l vody na 25 kg zmesi
Spracovateľnosť: cca 15 min.
Optimálna hrúbka vrstvy: od 2 do 20 mm
Pevnosť v ohybe (po 28 dňoch): ≥ 5,0 MPa
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch): ≥ 20,0 MPa
Pochôdznosť: po 6 h
Plné mechanické zaťaženie: po 28 dňoch

Popis výrobku

Slúži na zhotovovanie tenkovrstvového vyrovnávacieho a vyhladzujúceho podkladu pod rôzne typy podlahovín, PVC, parkiet, keramickej, gresovej a granitovej dlažby. Používa sa v interiéri na súdržných betónových podkladoch a cementových poteroch a v miestnostiach vystavených dočasnej vlhkosti. Je vhodná pre podlahové vykurovanie. BOLIX SN20 možno vylievať ručne alebo strojovo pomocou vhodného zariadenia na miešanie a aplikáciu cementovej stierky. Samonivelizačnú stierka možno nanášať vo vrstve hrúbky od 2 do 20 mm.Súvisiace produkty

    
Porovnanie systémov